Какво представлява кофража и кофражната технология

Строителството на монолитни стоманобетонни конструкции е свързано с потребността от все по нови кофражни технологии, които да отговарят на съвременните изисквания за срок и качество.

Какво представлява кофражът?

Това са форми изработени от дърво или метал (по различни технологии), които служат за изливане на бетон и получаване на различни
конструктивни и декоративни елементи в строителството.

Какво е кофражна технология (система)?

Това е система от кофражни модули (системи), които позволяват бързо извършване на монтаж и демонтаж и осигуряват високо качество на излетия бетон.

Кофражните системи са едни от най – бързо развиващите се технологии в строителството и тяхното познаване и използване става все по – актуално. На пазара се появяват все повече производители на кофражи, които предлагат най – разнообразни кофражни техники и механизми с различно качество.

Няколко са предимствата за ползване на новите кофражни системи:

 • Подобрява се качеството на изпълнение.
 • Подобрява се ефективността, като отпадат трудоемките процеси.
 • Поради голямата обръщаемост на кофражите те са икономически изгодни и
  разходът за единица площ се намалява.
 • Кофражните системи осигуряват възможност за по – качествена работа на
  строителната площадка, максимално увеличават техническата и икономическата
  ефективност.
 • Кофражните системи гарантират и по по – голяма безопасност на строителните
  работи.

Повече информация за кофражите може да получите в Наръчника за разходни норми
на бетоновите и в сайта за Project Estimator.