Търговски център и автосервиз Мото Пфое, гр. Плевен

Дейност: Мениджмънт и управление на проекта
Година на предаване: 2006 г.

Сградата е една от най-атрактивните търговски автосалони
на известната фирма „Мото Пфое“. Разположена е на входната
артерия на гр.Плевен. Изградена е на три нива с обща площ
РЗП 2 666 м2 .

Сградата е номинирана за участие в конкурса
„Сграда на годината“ в своята категория.