Търговски комплекс „Мол Галерия“, гр. Бургас

Дейност: Мениджмънт и управление на проекта

Обектът представлява търговско-развлекателен комплекс, тип
“Мол”. Основна носеща конструкция е монолитна стоманобетонова.
Управлението на обекта се изпълнява съгласно процедурите и
международни договорните условия. Инвеститор е гръцка
инвестиционна компания. Обща разгъната площ на сградата е
37 696 м2. Договорен етап груб строеж.