East Park trade center (Стилмет), гр.София

Дейност: Мениджмънт и управление на проекта

Проекта на сградата е дело на водещ италиански архитект Никола
Джардина Папа. В технологично отношение обекта е една съвременна
сграда с внедрени много иновативни съвременни решения. Отличава
се със съвренна визия, което позволи сградата да спечели конкурса
за сграда на годината през 2005 г.