Изготвяне на строителни сметки и анализни цени

 

Можете да използвате формата от долу за да ни пуснете запитване. Просто в текстовото поле напишете от какво имате нужда. Не е необходимо формата да следва описаните услуги. Може да напишете за пример:"Имам нужда от изготвяне само на анализни цени по готово КСС. Анализните цени ще са ми необходими до следващата сряда."

или

"Имам остойностено КСС, но са ми необходими разбивки за труд, материали и механизация. Също ще са ми необходими справки за Нвр и човеко часове. Ще ми е необходимо до следващият понеделник.

Форма за запитване

Ние ще се постараем да ви отговорим оптимално бързо на вашето запитваме. Ако прецените можете да се свържете с нас директно:

на телефон (0889) 242 096
или e-mail simeonovats@gmail.com

или чрез формата за контакти:


Бележки: за да можем по бързо да ви върнем отговор би било добре да ни споменете броят на позициите, включените части и срока, за който ще са ви необходими графиците.

Изговените анализни цени или пълни стойностни сметки от нашият екип са подходящи за:

 • кандидатстване по обществени поръчки
 • кандидатстване за частни търгове
 • анализ и планиране нна разходите за проект
 • изготвяне на специфични бази данни за нови технологии

 

НАЧИН НА ИЗГОТВЯНЕ


Изготвянето на всички стойностни сметки и аналзни цени се извършва на програмата Project Estimator, като се ползват катко стандартните бази данни:

 • УСН – Усреднени сметни норми
 • ТНС – Трудови норми в строителството
 • СЕК

така и въвтрешно разработени:

 • РСН – Разходни норми в строителството на ATS Press
 • АСН – Актуализирани сметни норми, базирани на УСН
 • ATS Info – които можете да разгледате на atsinfo.bg

Изготвените сметки могат да бъдат предавани със:

 • справка Труд
 • справка Материали
 • справка Механизация
 • специфични справки (за пример справка за преки – допълнителни разходи)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ


Новите технологии се нуждаят от подсигуряване на база с анализи и разходни норми, както за материали, така и за труда и необходимата механизация. В тази насока се предлагат слените услуги:

 • изготвяне на бази данни за технологии – което включва структуриране на технологиите по видове дейности с всички необходими анализи до ниво готово за ползване от офертни отдели
 • изготвяне на анализи за специфични технологии – включва целият процес по превръщането на каталожната информация с разходни норми за материали в анализи готови за ползване
 • извършване на хронометражи – което включва заснемане, хронометражни карти и обобщаване на резултатите по видовете дейности

 

ПРИМЕРНИ СМЕТКИ